tradetrans.pl

tradetrans.pl – transport, motoryzacja, biznes, lifestyle

Kiedy warto przeprowadzić relokację linii produkcyjnych?
Lifestyle

Kiedy warto przeprowadzić relokację linii produkcyjnych?

Przenoszenie linii produkcyjnych następuje z różnych względów. Często decydują o tym względy finansowe albo organizacyjne. Nierzadko, mimo potrzeb w tym zakresie, firmy nie zdają sobie sprawy z konieczności relokacji. Dlatego sprawdzimy, kiedy warto przeprowadzić taką operację. Więcej informacji w artykule.

Relokacja linii produkcyjnych – najczęstsze powody

Firmy, które decydują się na transport linii produkcyjnych, często szukają oszczędności. Uruchomienie produkcji w innym kraju okazuje się korzystne pod względem finansowym dlatego, że:

  • umożliwia dostęp do wykwalifikowanego personelu, którego koszty zatrudnienia są niższe w porównaniu do dotychczasowego miejsca,
  • pozwala na skorzystanie z różnych preferencji dostępnych na przykład w ramach specjalnychstref ekonomicznych, w których przedsiębiorcy mogą stosować ulgi podatkowe, a procedury związane z pozyskiwaniem kapitału są łatwiejsze.

Nierzadko chodzi o ekspansję przedsiębiorstwa – jeśli jest ono w fazie stałego rozwoju i poszukuje dodatkowych rynków zbytu, relokacja okazuje się trafnym posunięciem. Pozwala na ulokowanie produkcji tam, gdzie jest dostęp do wielu nowych klientów oraz innowacyjnej technologii, a także gdzie istnieje możliwość zintensyfikowania partnerstwa biznesowego.


 Częsty powód to zmiana siedziby firmy. Może do tego dojść wówczas, gdy wybrane zostało inne, bardziej prestiżowe miejsce, na przykład bliżej stolicy bądź innej metropolii, albo przedsiębiorstwu wypowiedziano umowę najmu hal. Relokacja linii produkcyjnych jest potrzebna również wówczas, gdy firma zmienia branżę, w jakiej działa, a także gdy zaprzestaje działalności – w takim wypadku konieczne jest pozbycie się starych maszyn.

Przenoszenie linii produkcyjnych często wynika z korzyści ekonomicznych

Na relokację linii produkcyjnych możemy zdecydować się wówczas, gdy w innym regionie bądź państwie są lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o preferencje podatkowe, dostęp do generującego niższe koszty zatrudnienia personelu, większy poziom innowacyjności czy szersze perspektywy współpracy z wartościowymi partnerami.

Transport linii produkcyjnych między oddziałami przedsiębiorstwa

Przenoszenie linii produkcyjnych nierzadko realizuje się w ramach tego samego zakładu, pomiędzy jego filiami, które mogą znajdować się w tym samym bądź innym kraju. Wynika to z:

  • pojawienia się nowego produktu w ofercie,
  • wymiany maszyn – stare sprzęty, które jeszcze nadają się do użytku, są przewożone do innego oddziału,
  • konieczności dostosowania się do zmian w przepisach, takich jak BHP.

Na relokację linii produkcyjnych warto zdecydować się wówczas, gdy zależy nam na zwiększeniu zdolności produkcyjnych firmy. Dobrym posunięciem jest skupienie działalności w zakładach zlokalizowanych niedaleko siebie, aby efektywniej prowadzić gospodarkę magazynową oraz transportową. Wówczas trzeba przewieźć maszyny i urządzenia z tych filii, które są nadmiernie rozproszone. Skorzystanie z usług renomowanej firmy, takiej jak Inrel, która posiada wieloletnie doświadczenie w ramach relokacji, jest zalecane także wtedy, gdy dochodzi do wybudowania bądź rozbudowy hali produkcyjnej w jednej z placówek.

Innym powodem jest redukcja działalności z uwagi na problemy rynkowe, w tym spadek liczby klientów i obrotów czy perturbacje związane z niestabilną sytuacją makroekonomiczną. W takim wypadku transportuje się elementy linii produkcyjnych pochodzące z najmniej rentownych oddziałów.
 
 

Z przenoszenia linii produkcyjnych warto skorzystać zawsze, gdy musimy przewieźć duże i ciężkie maszyny w inne miejsce, bez względu na to, czy znajduje się ono 500 metrów, czy wiele tysięcy kilometrów od naszej siedziby. Usługi specjalistycznej firmy przydadzą się, jeśli zmieniamy siedzibę firmy, prowadzimy ekspansję w innym państwie albo dokonujemy wymiany maszyn na nowe.