tradetrans.pl

tradetrans.pl – transport, motoryzacja, biznes, lifestyle

Transport

Usługi logistyczne dla firm – z kim nawiązać współpracę

Zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na firmach częste podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. W zakresie łańcuchów dostaw dotyczą one między innymi decyzji o tym, jak kompleksowych usług oczekujemy. Kwestia ta sprowadza się do pytania, czy partnerem naszej firmy ma być firma transportowa czy operator logistyczny.

Każde z tych rozwiązań ma pewne wady i zalety

Firma transportowa to po prostu podwykonawca zleconych usług transportowych. Współpraca z nią ma zazwyczaj charakter luźny, niewyrażony w formie kontraktu. Firma transportowa świadczy usługi w zależności od zapotrzebowania. Kiedy chcemy coś przewieźć, wysyłamy zlecenie, które jest wyceniane. Po akceptacji wyceny firma realizuje usługę zgodnie z umową i wystawia fakturę. Gdy pojawi się kolejne zlecenie transportowe, cały proces zostanie powtórzony. Najczęściej mówiąc o firmie transportowej, mamy na myśli nieduże lub średniej wielkości przedsiębiorstwo zajmujące się wyłącznie transportem drogowym. Inne rodzaje transportu to raczej domena operatorów logistycznych.
Jeśli zależy nam na kompleksowej i stałej współpracy w zakresie usług logistycznych, warto nawiązać współpracę z operatorem logistycznym. Pod pojęciem tym zwykle rozumie się dużą międzynarodową firmę o zasięgu globalnym. Firma taka świadczy zróżnicowane usługi frachtu drogowego, morskiego, lotniczego, a niekiedy także kolejowego. W zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych potrafi sama zaproponować optymalne dla nas rozwiązanie logistyczne.

Umowa z operatorem logistycznym

Współpraca z operatorem logistycznym wymaga zwykle spisania umowy szczegółowo precyzującej charakter współpracy oraz obowiązki obu stron. W umowie zawarte są stawki za poszczególne usługi, wynegocjowane między stronami. Często operator logistyczny zajmuje się nie tylko samym przewozem ładunku, ale dba również o odprawę celną i prawidłowy obieg niezbędnej dokumentacji. Nierzadko oferuje także przestrzeń magazynową, którą można wynajmować w zależności od potrzeb. W razie uszkodzenia ładunku podczas transportu jest skłonny wypłacić odszkodowanie bez problemów.
Operator logistyczny to właściwe rozwiązanie dla dużych firm, posiadających rozbudowane łańcuchy dostaw. Sprawdza się ono również w przypadku mniejszych firm, które importują towar spoza Unii Europejskiej – operator pomaga w załatwieniu wszystkich formalności. Jeśli firma ma nieduże obroty ograniczające się do obszaru Polski lub Unii Europejskiej, prawdopodobnie wystarczającym rozwiązaniem będzie doraźna współpraca z jedną lub kilkoma wybranymi firmami transportowymi.