tradetrans.pl

tradetrans.pl – transport, motoryzacja, biznes, lifestyle

Transport

Magazynowanie – gdzie jest złoty środek

Magazynowanie jest jednym z kluczowych procesów w logistyce przedsiębiorstw. Od dostępności towarów lub materiałów uzależniona jest płynność funkcjonowania firm oraz poziom obsługi klienta. Koszty magazynowania w logistyce mają niebagatelny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zbyt duże zapasy oznaczają nie tylko zamrożony kapitał, ale przede wszystkim wysokie i zbędne koszty magazynowania, które pogarszają kondycję przedsiębiorstwa. Optymalną strategią minimalizującą te koszty jest just-in-time. Polega ona na dostarczaniu właściwego towaru we właściwe miejsce, we właściwej ilości i we właściwym momencie. Skuteczne wdrożenie takiej strategii powinno spowodować redukcję kosztów magazynowania praktycznie do zera. W praktyce jednak sporadycznie udaje się osiągnąć taki rezultat. Można do niego dążyć tylko w niektórych branżach.

Zbyt niski poziom zapasów zwiększa ryzyko dla działalności firmy

Łatwo wtedy o sytuację, w której brakuje potrzebnego towaru. Minimalizowanie kosztów magazynowania za wszelką cenę jest pomysłem krótkowzrocznym i nierozsądnym, który prędzej czy później się zemści. Właściwym podejściem jest natomiast optymalizacja tych kosztów. Polega ona na określeniu właściwego poziomu zapasów, aby przy możliwie niskich kosztach magazynowania, można było uzyskać możliwie wysoki współczynnik dostępności towaru na magazynie. Pomocna bywa również klasyfikacja magazynowanych towarów na krytyczne i mniej istotne. Na krytycznych towarach należy dążyć do zapewnienia bezpiecznego poziomu zapasów, zaś na mniej istotnych towarach można go zminimalizować, gdyż ewentualny brak takich towarów na magazynie nie wpłynie w sposób istotny na działalność przedsiębiorstwa.

Magazynowanie towaru

Firmy mogą decydować się na magazynowanie towaru we własnej hali, coraz częściej jest to jednak usługa outsorcowana. W szybko powstających centrach logistycznych ulokowało się wiele firm, które oferują powierzchnie magazynowe, a także inne usługi powiązane usługi logistyczne. Dla wielu firm skorzystanie z takich usług okazuje się być dogodnym rozwiązaniem. Magazynowaniem zajmują się profesjonaliści, a jednocześnie dzięki efektowi skali, jakie daje centrum logistyczne, koszty tej usługi okazują się być konkurencyjne w stosunku do magazynowania na terenie własnej firmy.
Aspektów dotyczących magazynowania towarów i związanych z tym kosztów jest wiele i mają one złożony wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Dlatego ważne jest, aby istotne decyzje podejmowane były w gronie doświadczonych specjalistów.