Strona główna
Transport
Tutaj jesteś
Transport Pakiet mobilności 2022

Pakiet mobilności 2022 – zmiany dotyczą nie tylko wynagrodzeń kierowców

Data publikacji 17 grudnia 2021

Czym jest Pakiet Mobilności 2022 i jakie zmiany wprowadza w kontekście międzynarodowego transportu drogowego? Nie tylko w obrębie wynagrodzeń kierowców będą to niemałe rewolucje. W jakich jeszcze obszarach ten projekt nowelizuje przepisy?

Zmiany w Pakiecie Mobilności na 2022 rok

Jakie będą zmiany w Pakiecie Mobilności na 2022 rok? Najważniejsze z punktu widzenia przewoźników dotyczą wynagrodzeń kierowców, ale nie tylko. Nowelizacja przepisów obejmuje także zasady wykonywania zawodu przewoźnika i dostępu do rynków międzynarodowych. Pakiet Mobilności ma też uregulować kwestie, jak maksymalne dzienne i tygodniowe limity czasu prowadzenia pojazdu, a także przerwy i odpoczynek w wymiarze dziennym i tygodniowym. 

Pakiet Mobilności dotyczy też tachografów oraz delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego i kontroli drogowych. Dyrektywa wprowadzi też

nakaz powrotu pojazdu co 8 tygodni do bazy w państwie członkowskim siedziby przewoźnika oraz obowiązek posiadania licencji wspólnotowej dla firm realizujących zarobkowe przewozy międzynarodowe pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony. 

Płaca minimalna a Pakiet Mobilności

Jednym z ważniejszych z punktu widzenia przewoźników zatrudniających kierowców tematem, który zmieni się po wprowadzeniu w życie w lutym 2022 roku, jest płaca minimalna a Pakiet Mobilności. Po wejściu w życie przepisów kierowcy na terenie wszystkich krajów należących do wspólnoty będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu otrzymywanemu przez kierowców zatrudnionych w poszczególnych krajach EU. Ponadto pracodawca będzie mieć obowiązek wypłacać delegowanemu pracownikowi pełnego wynagrodzenia, a nie stawki minimalnej wynagrodzenia.

Najważniejsza z punktu widzenia kierowców rewolucja w przepisach to brak możliwości zaliczania należności z tytułu podróży służbowych (delegacji) na poczet zagranicznej płacy minimalnej. Co to oznacza w praktyce? Wzrost wynagrodzenia kierowców wykonujących zagraniczne operacje kabotażowe oraz przerzuty pomiędzy krajami zrzeszonymi w Unii Europejskiej. Konsekwencją zlikwidowania delegacji dla kierowców jest fakt, że z punktu widzenia prawa nie będą oni przebywać w podróży służbowej, którą można rozliczyć i wypłacić z jej tytułu delegację. To będzie przyczyną wzrostu kosztów pracowniczych i wyższych składek ZUS, które pracodawca będzie musiał odprowadzać za swoich pracowników. 

Konsekwencje wprowadzenia Pakietu Mobilności

Konsekwencje po wdrożeniu w życie Pakietu Mobilności to wzrost płac kierowców, ale wyższe koszty dla pracodawców. Pakiet ureguluje także zasady planowania czasu pracy kierowcy, czego do tej pory firmy transportowe nie musiały robić. Przez to wzrosną koszty prowadzenia działalności z tytułu konieczności wypłacania nadgodzin.  

potrzebna licencja transportowa

Redakcja tradetrans.pl

Nasi redaktorzy na naszej stronie to zespół ekspertów z różnych dziedzin, którzy pasjonują się dzieleniem się wiedzą i inspiracją na tematy związane z transportem, motoryzacją, biznesem i stylem życia. Każdy z naszych redaktorów posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie, co pozwala nam dostarczać wartościowe treści dla naszych czytelników.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?