tradetrans.pl

tradetrans.pl – transport, motoryzacja, biznes, lifestyle

Biznes Transport

Na czym polega faktoring dla transportu?

Coraz większa liczba polskich firm decyduje się na korzystanie z faktoringu. To opłacalna propozycja dla przedsiębiorców działających w wielu branżach, w tym między innymi w branży transportowej.

Czym jest faktoring?

Faktoringiem nazywa się rodzaj umowy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, w ramach której podmiot oferujący usługę faktoringu wykupuje od drugiego podmiotu nieprzeterminowane wierzytelności.

Faktor – firma oferująca usługi faktoringu.
Faktorant – klient korzystający z usług firmy świadczącej faktoring.

Przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu mogą uzyskać wówczas szereg korzyści. Główną zaletą takiej umowy jest szybsze uzyskanie środków finansowych, które wynikają z zawartych umów – są to nieprzeterminowane wierzytelności. W rezultacie faktoring pozwala na utrzymanie większej płynności finansowej i zmniejsza ryzyko działalności – nawet w obliczu niewypłacalności kontrahenta.

Warto także zaznaczyć, że umowa faktoringu może również obejmować inne usługi, na przykład monitorowanie płatności, rozliczanie finansów czy też ściąganie wierzytelności przeterminowanych – windykację długów.

Faktoring korzystny także dla firm transportowych

Usługi faktoringu wybierane są obecnie coraz częściej przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Dużym zainteresowaniem cieszy się także faktoring dla transportu, w tym firm transportowych działających zarówno krajowo, jak i międzynarodowo.

W branży transportowej bardzo często dochodzi do zatorów płatniczych, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla mniejszych przedsiębiorców. Prowadzenie firmy transportowej wymaga stałego dostępu do środków finansowych – są one wydawane między innymi na paliwo, opłaty za przejazdy, serwisy, przeglądy, ale także na inne koszty stałe, na przykład wypłaty dla pracowników.

Faktoring pozwala na szybsze uzyskanie środków z zawartych umów z kontrahentami. Przedsiębiorca nie musi czekać tygodniami, aż zostaną one przekazane na jego konto. Bezzwłocznie robi to firma faktoringowa.

Zalety faktoringu dla transportu:

– szybki dostęp do potrzebnych środków – nawet tego samego dnia
– lepsza wypłacalność i płynność finansowa firmy
– zmniejszenie ryzyka nieterminowej płatności zobowiązań
– ograniczenie konsekwencji niewypłacalności kontrahenta
– zminimalizowanie ryzyka bankructwa firmy
– możliwość odliczenia kosztów faktoringu od podatku

Wobec tego faktoring to również bardzo dobra propozycja dla firm działających w transporcie. Podjęcie współpracy z firmą faktoringową niesie ze sobą szereg korzyści!